Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

~~Miniatures and jewellery from movies!~~

Hermione Granger,Harry Potter,Ron Weasley
Bellatrix Lestrange,Voldemort,Albus Dumbledore,Hermione Granger,Harry Potter,Ron WeasleyBellatrix Lestrange,Voldemort
Harry Potter golden snitch necklace
Sweeney Todd

American Beauty pendant

American Beauty pendant

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου